Landelijke ouderen-vereniging kiest voor PolderSoft 

Een landelijke ouderenvereniging met tientallen lokale afdelingen stapt over op PolderSoft. 
Iedere afdeling voert de eigen ledenadministratie voor haar eigen leden afgescheiden van de overige afdelingen. Op centraal niveau wordt het geheel bewaakt en gecontroleerd.