Toepassingsmogelijkheden

Overzicht toepasbaarheid PolderSoft-Leden

LedenAdministratie

PolderSoft wordt in veel gevallen als ledenadministratie ingezet, bv. bij sportverenigingen, politieke partijen, omroepen en andere ledenorganisaties.

Donateursregistratie

Goede doelen bestaan grotendeels dankzij donateurs. Dit kunnen eenmalige danwel periodieke gevers zijn. Het is raadzaam om eenmalige donateurs te registreren om eventueel een vervolgbijdrage te kunnen ontvangen.

Abonnementen

Het voeren van een abonnementen-registratie is ook goed mogelijk in PolderSoft. Een belangrijke instelling is dat de abonnee's meestal een persoonlijke ingangsdatum kennen, dus geen collectieve zoals bij andere verenigingen. De prolongatie verloopt dan ook individueel.

Cursisten

PolderSoft wordt ook gebruikt als cursistenadministratie. Hierbij kan een scheiding aangebracht worden tussen de cursus en de financiële groeps-registratie.

Klanten

Een klantregistratie is mogelijk bij bv. verzekeringen en MKB-bedrijven.

Personeel

PolderSoft wordt ook succesvol ingezet voor het voeren van een registratie ten behoeve van personeelsverenigingen, ondermeer defensie, marine, luchtvaart en scheepvaart.

Studenten

Voor studentenverenigingen is PolderSoft een uitkomst omdat er veelvuldig wisselingen zijn in de bestuursbezetting.